Korlević, Antun

Korlević, Antun, entomolog (Korlevići, Sv. Ivan od Šterne kraj Višnjana, 13.VI.1851 – Zagreb, 28.I.1915). U Beču je 1877. dovršio studij matematičko-bioloških znanosti. Bio je gimnazijski profesor u Varaždinu, Osijeku i Rijeci, te u Zagrebu od 1889. do umirovljenja 1909; neko je vrijeme bio profesor šumarske zoologije i entomologije na Šumarskoj akademiji u Zagrebu.

Proučavao je štetne opnokrilce, a neki su u lat. nomenklaturi prozvani i njegovim imenom. Izradio je hrvatsku nomenklaturu stručnoga zoološkog nazivlja za srednju školu, a objavljivao je znan. i stručne članke u Nastavnom viestniku, Šumarskom listu, Lugarskom viestniku i dr. Napisao je Prirodopis živinstva i Prirodopis bilinstva, koji su tiskani više puta. Bio je članom mnogih međunar. društava. Zbirku kukaca poklonio je Narodnome muzeju u Zagrebu (danas Prirodoslovni muzej), a zbirku kukaca štetnika zadužbini Šumarskoga fakulteta u Zagrebu.

 

LIT.: B. Gjurašin, Doprinos Antuna Korlevića poznavanju faune tvrdokrilaca (Insecta, Coleoptera) grada Rijeke, u: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Radovi sa Znanstvenog savjetovanja 1996, Rijeka 1998; J. Folo, Prof. Antun Korlević, Istarska danica, 2001; B. Britvec, Prof. Antun Korlević, prvi hrvatski visokoškolski nastavnik entomologije, povodom 150. obljetnice rođenja (1851–2001), Entomologia Croatica, 2001, 5, 1–2.

R., Istarska enciklopedija