Vrh

Vrh, naselje u središnjoj Istri, 6km jugozapadno od upravnog središta grada Buzeta (45°22′N; 13°56′E; 396m nadm. vis.); 117st. (2001).