Vranja

Vranja, naselje 5km jugoistočno od Lupoglava, ispod Učke, u blizini izlaza iz Tunela Učka (45°19′N; 14°9′E; 250m nadm. vis.); 86st. (2001), općina Lupoglav.