Vižula

Vižula, arheološki lokalitet kraj Medulina, naseljen od neolitika do ranoga sr. vijeka. God. 1969. iskopan je i istražen (B. Baćić) dio neolitičkog naselja (kolibe od šiblja, oblijepljene zemljom i blatom). Ulomci keramike i dijelovi posuđa (urešena utiscima rubom školjke ili nizovima uboda) datiraju naselje u mlađi stupanj starijega neolitika.