Višnjan

Višnjan (tal. Visignano), naselje sjeveroistočno od Poreča (45°17′N; 13°43′’E; 244m nadm. vis.); 625st. (2001), sjedište istoimene općine. Nalazi se na brijegu s kojega se otvara pogled na zap. Poreštinu.