Visoka učiteljska škola u Puli

Visoka učiteljska škola u Puli, visokoškolska ustanova za izobrazbu nastavnika razredne nastave i odgojitelja predškolske djece na hrv. i tal. jeziku, članica Sveučilišta u Rijeci do 2006. Osnovana je 21. V. 1998. uredbom Vlade RH, kada su svi učiteljski studiji u Hrvatskoj izdvojeni iz pedagoških fakulteta u zasebne ustanove, te pod tim imenom djeluje do 2006. kada kao Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja postaje sastavnicom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.