Politehnika Pula

Visoka tehničko-poslovna škola u Puli – Politehnički studij, samostalna visoka škola sa sjedištem u Puli. Utemeljila ju je Istarska županija 2000., a počela je djelovati akademske god. 2000/2001.

Inicijativu za njezin osnutak pokrenula je 1997. udruga inženjera TECHNE, a dužnost predsjednika inicijativnog odbora obavljao je Vinko Jurcan, potom i prvi dekan škole. Politehnički studij ujedinjuje znanja s područja tehnike, gospodarstva, menadžmenta i društv. znanosti, a svrha mu je školovanje stručnjaka za stručni profesionalni rad prema standardima globaliziranoga svijeta i zahtjevima otvorenoga tržišta. U toj se ustanovi postižu profesionalna znanja s polivalentnim funkcijama, kao simbioza visokoga tehničkoga i poslovnog obrazovanja suvremenih stručnjaka, osposobljenih da kreativno djeluju u suvremenim uvjetima proizvodnje i poslovanja. Nakon završetka studija stječe se zvanje diplomiranoga inženjera politehnike.

D. Mišković

http://www.politehnika-pula.hr/