Kolonije

Kolonije, rimske, gradovi koji su imali najviši oblik mjesne samouprave, nastale organiziranim doseljavanjem skupina kolonista pod drž. patronatom. Rimski Senat osnivao je kolonije radi zaposjedanja osvojenih područja i radi rasterećenja gosp. i demografskog pritiska stanovnika Rima.