Koch, Robert

Koch, Robert, liječnik, znanstvenik i bakteriolog (Klausthal, Njemačka, 11.XII.1843 – Baden-Baden, 28.V.1910). God. 1882. otkrio je uzročnika tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis), a 1883. uzročnika kolere (Vibrio comma).