Katoro

Katoro, ant. lokalitet na istoimenu rtu kraj Umaga. Ostatci rimskodobne ladanjske arhitekture, po svemu sudeći luksuzne morske vile (villa maritima), vidljivi su duž obale rta i sjeverno od njega (Tiola), tako da izgleda da je čitava obala bila izgrađena.