Kaldir

Kaldir, naselje 5km jugoistočno od Motovuna (45°19′N; 13°51′E; 261m nadm. vis.); 227st. (2001); općina Motovun. Nalazi se na vrhu brežuljka, iznad potoka Monfrini, koji se u Mirnu ulijeva sjeverno od Motovuna (ispod gradine).