Kaldanija

Kaldanija (tal. Caldania), naselje 4km sjeverozapadno od Buja (45°26′N; 13°38′E; 125m nadm. vis.); 126st. (2001); grad Buje. Nalazi se na državnoj cesti Buje–Kopar (D200), 1km od raskrižja s prometnicom Savudrija–Kaštel.