Južnočakavski dijalekt ili ikavsko-čakavski dijalekt

Južnočakavski dijalekt ili ikavsko-čakavski dijalekt, u Istri doseljenički je idiom iz sjev. Dalmacije, s područja između Šibenika, Knina i Zadra, kojega su se govornici, bježeći pred Osmanlijama, doselili u sjeverozap. Istru.