Jurca, Leopold

Jurca, Leopold, svećenik (Branik, Slovenija, 4.IV.1905 - Kopar, 22.II.1988). Kako mu je otac bio državni službenik i obitelj se često selila, u ranoj se mladosti školovao u više mjesta. Nakon I.svj. rata i očeve smrti gimnaziju je pohađao u Trstu i Ljubljani (Šentvidu). Bogosloviju je završio u Gorici, a zaređen je u Trstu 30.VI.1929. te inkardiniran u Tršćansku biskupiju.