Vinova loza

Vinova loza (Vitis vinifera), višegodišnja penjačica iz por. lozica (Vitaceae) koja se dijeli na 10 rodova s više od 600 vrsta. Vrste roda Vitis, ovisno o geografskome podrijetlu, dijele se u tri skupine: europsko-azijsku, američku i istočnoazijsku.