Aromatične ljekovite biljke

Aromatične ljekovite biljke, biljne vrste koje sadrže biološki aktivne tvari što se mogu upotrijebiti za pripremanje kozmetičkih pripravaka, u farmaceutske i prehr. svrhe. Za sabiranje i pravilnu uporabu takva bilja potrebno je stručno znanje, botaničko poznavanje bilja, poznavanje aktivnih tvari te njihovo fiziološko djelovanje na ljudski organizam. U preradbi se upotrebljavaju dijelovi biljke, list, cvijet, plod, korijen, stabljika. Aktivne su tvari alkaloidi, org. kiseline, eterična ulja, glikozidi, biljne ljepljive sluzi, smole, tanini, vitamini, minerali, gorke tvari.