Jugolira

Jugolira (također B-lira, lira titina, lira barchetta ili barchetta), uobičajeni naziv novčane jedinice (jugoslavenska lira »B«), koja je bila u optjecaju 1945–47. na području Zone B Julijske Venecije pod vojnom upravom Jugoslavenske armije.