Jelovice

Jelovice, naselje na Ćićariji, općina Lanišće (45°30′N; 14°E; 672 m nadm. vis.); 19 st. (2001). Smješteno je na južnoj padini gorja Vrhovnik, poviše malenog ali plodnoga krškog polja nedaleko od hrvatsko-slovenske granice, uz lokalnu cestu Vodice–Podgorje (Slovenija).