Jackson, Sir Thomas Graham

Jackson, Sir Thomas Graham, arhitekt (London, 21.XII.1835 – London, 7.XI.1924). Usavršavao se 1858–61. na povijesnim stilovima (Gilbert Scott) na Sveučilištu u Londonu. Putovao Istrom, Kvarnerom i Dalmacijom te proučavao pov. arhitekturu, posebno srednjovj. građevine.

Izradio je projekt za gornje katove zvonika zadarske katedrale (1892). Objavio je više djela iz područja teorije arhitekture te arhitektonsko-putopisno djelo Dalmatia, The Quarnero and Istria with Cettigne, Oxford 1887., u kojem je objavio i vlastite crteže crkava, graditeljskih i kiparskih pojedinosti, kapitela, veduta trgova, palača i stambenih kuća.

LIT.: H. S. Goodhart-Rendel, The Works of Sir Thomas Graham Jackson R.A., Journal od Royal Institute of British Architects, 1926, 33.
R. Matijašić