Istria, L’, časopis

Istria, L’, časopis koji je od 3.I.1846. do 25.XII.1852. u Trstu objavljivao i uređivao P. Kandler. Nastao je na tradiciji tršćanske historiografije i kulture, koju je obilježio niz publikacija: Archeografo Triestino (1829–37), La Favilla (1836–46) te Kandlerovi Atti Istriani (1843. i 1846). Izlazio je u jeku događaja oko 1848., na tragu »romantičarskoga talijanstva« i dio je talijanskoga preporoda.