Vilanija

Vilanija (tal. Villania), raštrkano naselje u zap. Istri, 5km istočno od administrativnoga središta, grada Umaga (45°26′N; 13°35′E; 46m nadm. vis.); 178st. (2001), na lokalnoj cesti Petrovija–Plovanija. Stanovnici se bave poljodjelstvom na plodnim okolnim poljima.