Vabriga

Vabriga (tal. Abrega), naselje 1 km jugozapadno od Tara, 6km sjeverno od Poreča (45°17′N; 13°37′E; 75m nadm. vis.), 392st. (2001), općina Tar-Vabriga. Nalazi se na lokalnoj cesti koja od Tara vodi prema moru, u blizini turističkih zona.