Uskočki rat

Uskočki rat, sukob između Mletačke Republike i Habsburške Monarhije, koji se u eur. razmjerima vodio 1615–17., a u Istri osam mjeseci duže, do 1618. Po znamenitoj furlanskoj utvrdi tal. ga historiografija naziva Ratom za Gradišku.