Istra, poluotok

Istra, najveći poluotok ist. obale Jadrana; obuhvaća 3556km2, od čega 3132km2 u Republici Hrvatskoj, 386km2 u Republici Sloveniji, a 38km2 u Republici Italiji. Najveći dio hrv. dijela poluotoka zauzima Istarska županija, koja obuhvaća 2813km2 s 206 344st. (2001), a manji dio Primorsko-goranska županija na 319km2 s 37 782st. (2001); u slov. dijelu Istre živi 75785st. (2001), a u tal. dijelu 18 862 (2001).