Ljekarništvo ili farmacija

ljekarništvo ili farmacija (kasnolat. pharmacia, od grč. φαρмαхεία: uporaba lijekova, lijek), disciplina primijenjenih znanosti o poznavanju, priređivanju i ispitivanju lijekova. U poč. je bila dio medicine, a u antici su sami liječnici priređivali lijekove (Hipokrat, V.st.pr.Kr., Dioskurid, I.st., Galen, II.st.). Međutim, njem. kralj i car Fridrik II. (1194–1250) zakonom je 1240. odijelio ljekarništvo od medicine, pa je liječnicima bilo zabranjeno držanje ljekarna, koje su mogli voditi isključivo osposobljeni ljekarnici. Ljekarne (apoteke) su zdr. ustanove koje također priređuju, ispituju, nabavljaju, čuvaju i distribuiraju lijekove.