Istarski serapias

Istarski serapias ili istarska kukavica (Serapias istriaca), endemična biljna vrsta iz porodice kaćuna (Orhidaceae). Prvi ju je opisao Austrijanac Michael Lorenz Perko 1998. Rasprostranjena je u južnoj Istri – najbrojnija je na poluotocima Kamenjaku i Marleri, a sjevernije se sporadično javlja do Poreča.

Naseljava čistine i prolaze u bušicima te travnjake na dubljim pjeskovitim tlima. Križa se sa jezičastim serapiasom (Serapias lingua) i tvori hibridne populacije pulskog serapiasa (Serapias x pulae). Rijetka je i vrlo ugrožena vrsta, staništa koje je potrebno primjereno zaštiti.

 

LIT.: M. L. Perko, Ergänzungen zur Flora von Istrien (Kroatien/Hrvatska): Serapias istriaca M. L. PERKO, spec. nov. und Serapias x pulae M. L. PERKO, nothospec. nat. nov. (Orchidaceae), Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen, 1998, 15.

S. Brana