Istarski ipsilon

Istarski ipsilon, najsuvremeniji cestovno-prometni pravac u Istri. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (1997) te Strategija prometnoga razvitka Republike Hrvatske (1998) definirali su cestovnu mrežu najviše razine usluge na području Istre kao mrežu autocesta koju treba postupno izgraditi u skladu s intenzitetom prometa i kao prometnicu prve skupine prioriteta.