Ujčić, Vitomir

Ujčić, Vitomir, profesor književnosti, publicist (Pazin, 3.XI.1910 – Pula, 7.I.1999). Diplomirao je 1933. studij slavistike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirao.