Učka

Učka (tal. Monte Maggiore), planina u ist. dijelu istar. poluotoka. Geomorfološki istaknuta nad Riječkim zaljevom, dobro je uočljiva sa širega područja Istre i Kvarnera.