Istarsko književno društvo (IKD) »Juraj Dobrila«

Istarsko književno društvo (IKD) »Juraj Dobrila«, naziv koji je 1981. odlukom glavne skupštine dobilo bivše Istarsko književno društvo Svetog Ćirila i Metoda iz Pazina. Promjena je bila izraz poštovanja prema biskupu Dobrili, čija se 100. obljetnica smrti trebala obilježiti sljedeće godine.