Trka na prstenac

Trka na prstenac, pučko konjaničko natjecanje pokrenuto 1976. u Barbanu, po uzoru na viteško nadmetanje koje se u doba mlet. uprave u tome gradu priređivalo na kraju XVII. i poč. XVIII. st. na slobodnome sajmu o blagdanu Duhova.