Trieština

Trieština ili trieštinka (tal. Triestina: Tršćanka), uobičajeni naziv dijatonske harmonike koja se od 1862. izrađivala u Trstu u radionici A. Plonera (naziva se i plonericom), a poslije i kod dr. majstora (G. Ladich, G. Miklavcich, V. Tominec i dr.).