Tlo

Tlo, površinski rastresiti sloj Zemljine kore izmijenjen zajedničkim utjecajem supstrata litosfere, biosfere (biljnih i životinjskih organizama te čovjeka), hidrosfere i vremena.