Tischbein, Anton August

Tischbein, Anton August, slikar (Rostock, 9.X.1805 – Trst, nakon 1867). Potječe iz obitelji koja je u XVIII. i XIX.st. dala 28 slikara i slikarica. Školovao se u Dresdenu, Berlinu i Münchenu.

Nakon mnogobrojnih putovanja po Nizozemskoj, Njemačkoj i Italiji, nastanio se 1839. u Trstu, gdje je uglavnom slikao žanr-prizore s bavarskim i tirolskim motivima te portrete. Za tršćanskog izdavača Giovannija Molla izradio je niz crteža na temu tršćanskih običaja, koje su litografirali Linassi i Locatello. Godine 1842. sa slikarom i litografom A. Selbom, objavio je u Trstu zbirku litografija s puta po Istri i Kvarneru Memorie di un viaggio pittorico nel Litorale austriaco. Između 1840. i 1848. izradio je vedute Trsta, Pule, Devina i dr.

LIT.: C. H. Martelli, Dizionario degli artisti di Trieste, dell’isontino, dell’Istria e della Dalmazia, Trieste 1996; Bilješke o autorima, u: A. Tischbein, A. Selb, Uspomene sa slikarskog putovanja Austrijskim primorjem, Pula 1997.

S. Mustač, Istarska enciklopedija