Lučka kapetanija Pula

Lučka kapetanija Pula, drž. upravna ustanova u pomorstvu, sa sjedištem u Puli, koja na području Istarske županije obavlja poslove propisane zakonima i međunar. konvencijama: stručne poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnome moru, poslove traganja i spašavanja na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pom. dobrom, vođenje upisnika brodova i očevidnika brodica, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu, izdavanje pom. knjižica, utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu i dr. Dio je sustava lučkih kapetanija, danas podređenih Upravi za pomorstvo Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske.