Hrvatska gimnazija u Pazinu

Hrvatska gimnazija u Pazinu (pr. ime Carsko-kraljevska velika državna gimnazija), prva srednjoškolska ustanova istar. Hrvata. Otvorena je 1899. u Pazinu nakon dugogodišnje i uporne borbe istar. preporodnih prvaka J. Dobrile, M. Laginje, V. Spinčića, D. Vitezića, D. Trinajstića, Š. Kurelića i dr. Njezino je otvorenje bilo važan uspjeh u borbi za očuvanje nac. identiteta te društveni, kulturni i gospodarski napredak.