Štefanić, Vjekoslav

Štefanić, Vjekoslav, filolog, arheograf i istraživač glagoljice (Draga Bašćanska, 25.IV.1900 – Zagreb, 24.II.1975). Rođen je na području gdje je glagoljica stoljećima bila u upotrebi.

Nakon završetka studija u Zagrebu (slavistika, romanistika) počeo je istraživati knjige krčkih glagoljaša, zatim benediktinske samostane na Krku i u svezi s tim Bašćansku ploču pa stare rukopise. Radio je u Arhivu JAZU 1962–67. te potom bio ravnatelj Staroslavenskog instituta. Njegovi Glagoljski rukopisi otoka Krka (1960) i Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije (I., 1969; II., 1970) odlična su pomagala za poznavanje hrv. glagoljske knjige i glagoljaške kulture u Hrvatskoj, napose na kvarnerskim otocima i u Istri. Zavičajnom se književnošću bavio i u monografiji Narodne pjesme otoka Krka (1944). Autor je radova o ćirilometodskoj misiji i glagoljskoj paleografiji, te (sa suradnicima) hrestomatije Hrvatska srednjovjekovna književnost (PSHK, 1, 1969).

J. Bratulić, Istarska enciklopedija