Sveti Ivan od Šterne

Sveti Ivan od Šterne, naselje 3 km sjeverno od Baderne (45°14′N; 13°46′E; 297 m nadm. vis.); 17 stanovnika (2011.), općina Višnjan. Smješten je 500 m istočno od državne ceste (D21) Pula–Buje, na lokalnoj cesti za Majkuse i Muntrilj.