Lorun (Loron)

Loron (Lorun), antičko arheol. nalazište na zap. obali Istre kraj Červar-Porta, 5km sjeverno od Poreča. Zamijećen sred. XIX.st. zbog velike koncentracije ulomaka amfora na sjev. obali Červarskoga zaljeva, sa žigovima privatnih vlasnika i nekih rim. careva iz I–II.st., L. se drži lokalitetom koji skriva ostatke velike radionice amfora i drugoga keramičkog materijala.