Hidrografski zavod u Puli

Hidrografski zavod u Puli, hidrografska ustanova austro-ug. Ratne mornarice, osnovana 1869. pod nazivom Hydrographisches Amt der k. u. k. Kriegsmarine. Prethodno je od 1863. djelovala kao spremišna podružnica prve hidrografske ustanove na Jadranu, koju je 1860. austro-ug. Ratna mornarica osnovala u Trstu.

Od 1864. obavljala je meteor. promatranja, a imala je i astron. promatračnicu. Kada je 1866. zatvorena tršć. ustanova, njezina je oprema preseljena u Pulu, a Spremišna podružnica postala je Hidrografsko spremište (Hydrographisches Depot). Prihvaćanjem statuta u Puli je 10.IX.1869. osnovan Hidrografski zavod. Bio je sastavljen od četiriju odjela: Zvjezdarnice s astron., meteor., geomagnetskim i plimnim opservatorijem, Spremišta nautičkih instrumenata s mehaničkom radionicom, Spremišta pomorskih karata i Mornaričke knjižnice. God. 1895. utemeljen je odjel za geofiziku. Nova zgrada Zavoda otvorena je 20.VI.1871. Znanstveno-istraživačkim rezultatima posebno se isticala zvjezdarnica, u kojoj je astronom J. Palisa 1874–80. otkrio 28 planetoida. Između 1866. i 1872. obavljen je novi premjer Jadranskoga mora, na osnovi kojega su 1870–74. u Beču izrađene pom. karte Jadrana; 1892. Zavod je objavio peljar Jadrana. God. 1889. i 1890. izvršena su geomagnetska mjerenja Jadrana. Meteorološki opservatorij započeo je 1874. izrađivati dnevne vremenske prognostičke karte. Od 1873. H. z. objavljivao je Oglašavanja za pomorce i Hidrografske vijesti, od 1893. oba izlaze pod naslovom Oglašavanja za pomorce (Kundmachungen für Seefahrer) kao prilog mjesečnika Priopćenja s područja pomorstva. Ukupno su 1873–1915. izišla 42 sveska. Zavod je do 1918. objavio više od stotinu znan. i stručnih knjiga, godišnjaka i časopisa, među kojima je Godišnjak meteoroloških i zemljomagnetskih promatranja, 1897–1916/17., s objavljenim 21 sveskom. Raspadom Monarhije i tal. voj. zaposjedanjem Pule 5. XI.1918. prestaje djelatnost Zavoda. Tal. mornarica preuzela je Zavod te je velik dio opreme odnesen u Italiju. Zgrada Zavoda uništena je 1944. u anglo-američkim zračnim napadima; sačuvana je samo jedna kupola zvjezdarnice.

 

LIT.: A. Gareis, Geschichtliche Darstellung der Entwicklung des k.u.k. hydrographischen Amtes, Pola 1897; J. Mokrović, Hidrografski ured u Puli, Almanah Bošković, 1976, 27; E. Puh (urednik), Zvjezdarnica u Puli, Pula 1991.

B. Dobrić