Hek, Antun

Hek, Antun, monsinjor, svećenik i profesor (Heki, 15.VII.1944. – Tarska vala, 24.II.2002.). Gimnazijsko je školovanje završio u Biskupskom sjemeništu u Pazinu, dvije godine studija bogoslovije u Zadru, a treću na Visokoj teološkoj školi u Rijeci, gdje je i diplomirao.

Zaređen je 1968. Zatim je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij hrvatskog jezika i književnost te latatinskog jezika. Prvo svećeničko mjesto bilo mu je u Rovinjskom Selu (1971.). Kratko je vrijeme 1973. bio biskupskim kancelarom u Poreču, zatim profesorom i podravnateljem Biskupskog sjemeništa u Pazinu, a uz to i upraviteljem župe Pazinski Novaki. God. 1969.–72. organizirao je katolički pokret mladih, no ubrzo je uvidio da je u Istri najvažnije širiti pisanu riječ. Stoga je po povratku iz Zagreba pokrenuo sa suradnicima bogatu izdavačku djelatnost, kojoj su glavni rezultat godišnji kalendar Istarska Danica i list istarskih župa Ladonja. Bio je predsjednikom Istarskoga književnog društva »Juraj Dobrila«, te kao njegov glavni i odgovorni urednik objavio mnogobrojne izvorne tekstove i pretiske povijesnih djela. Imenovan je 1992. ravnateljem Biskupskoga Caritasa, a 1994. biskupskim konzultorom i kapelanom Njegove Svetosti pape Ivana Pavla II. Jedan je od glavnih pokretača osnutka Pazinskoga kolegija klasične gimnazije, njegovim je prvim ravnateljem (od 1993.) te koordinatorom opsežnih radova na preuređenju stare sjemenišne zgrade, u koju je kolegij smješten. Bio je predsjednik Saveza hrvatskih katoličkih škola, član Prosvjetnoga vijeća Ministarstva prosvjete; obnašao je i mnoge druge dužnosti u obrazovanju i izdavaštvu. Poginuo je u prometnoj nesreći.

LIT.: Antun Hek (zbornik), Pazin 2003.

Robert. Matijašić, Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 19. 7. 2018., ur.